Ngành đào tạo trình độ đại học - khóa 2020

15/09/2020 - Lượt xem: 4859

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHÓA 2020

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

+ Quyết định số 368/QĐ-NTT ngày 26/6/2020 ban hành CTĐT đại học chính quy khóa 2020, xem chi tiết

+ Quyết định số 367/QĐ-NTT ngày 26/6/2020 ban hành Bản mô tả CTĐT đại học chính quy khóa 2020, xem chi tiết

+ Quyết định số 745/QĐ-NTT ngày 14/06/2022 ban hành chương trình và bản mô tả CTĐT cập nhật, bổ sung chuyên ngành Hộ sinh, chuyên ngành Gây mê hồi sức thuộc ngành Điều dưỡng trình độ đại học từ khóa 2020, xem chi tiết

NỘI DUNG

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

4. Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

5. Ngành Công nghệ sinh học

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

6. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

7. Ngành Công nghệ thông tin

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

9. Ngành Công nghệ thực phẩm

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo,  chi tiết 

10. Ngành Kỹ thuật xây dựng

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo,  chi tiết

11. Ngành Thiết kế đồ họa

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo,  chi tiết

12. Ngành Kiến trúc

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

13. Ngành Thiết kế nội thất

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo,  chi tiết

14. Ngành Kỹ thuật y sinh

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

15. Ngành Vật lý y khoa

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo,  chi tiết

16. Ngành Thanh nhạc

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo,  chi tiết 

17. Ngành Piano

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

18. Ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

19. Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

20. Ngành Quay phim

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

21. Ngành Truyền thông đa phương tiện

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

22. Ngành Luật kinh tế

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

23. Ngành Quản trị kinh doanh

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

24. Ngành Quản trị nhân lực

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

25. Ngành Kế toán

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

26. Ngành Tài chính - Ngân hàng

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

27. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

28. Ngành Marketing

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

29. Ngành Thương mại điện tử

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

30. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

31. Ngành Quản trị khách sạn

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

32. Ngành Du lịch

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

33. Ngành Việt Nam học

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

34. Ngành Ngôn ngữ Anh

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

35. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

36. Ngành Đông phương học

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

37. Ngành Tâm lý học

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

38. Ngành Quan hệ công chúng

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

39. Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

40. Ngành Dược học

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

41. Ngành Điều dưỡng

41.1. Chương trình đào tạo, chi tiết

41.2. Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

41.3. Chương trình đào tạo chuyên ngành Hộ sinh, Gây mê hồi sức, chi tiết

42. Ngành Y học dự phòng

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

43. Ngành Y khoa

+ Chương trình đào tạo, xem chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, xem chi tiết

44. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

+ Bản mô tả chương trình đào tạo, chi tiết

45. Ngành Kỹ thuật phần mềm

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

46. Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

+ Chương trình đào tạo, chi tiết

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ

+ Curriculum (v1), click here

+ Curriculum decription, click here

1. Acconting

+ Curriculum, click here

+ Curriculum Decription, click here

2. Information Technology

+ Curriculum, click here

+ Curriculum Decription, click here

3. Business Administration

+ Curriculum, click here

+ Curriculum Decription, click here

4. Bussiness Law

+ Curriculum, click here

+ Curriculum Decription, click here

5. Hospitality management

+ Curriculum, click here

+ Curriculum Decription, click here

6. Logistics and supply chain management

+ Curriculum, click here

+ Curriculum Decription, click here