Ngành đào tạo trình độ đại học - khóa 2019

07/10/2019 - Lượt xem: 9092

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

+ Quyết định số 269/QĐ-NTT ngày 23/5/2019 Vv ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khóa 2019, xem tại đây

QUYẾT ĐỊNH CẬP NHẬT, BỔ SUNG

+ Quyết định số 278/QĐ-NTT ngày 17/3/2021 Vv ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung khóa 2019 ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, xem tại đây

+ Quyết định số 583/QĐ-NTT ngày 10/5/2021 Vv ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung khóa 2019 ngành Kỹ thuật xây dựng, xem tại đây

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, xem tại đây

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, xem tại đây

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, xem tại đây

4. Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, xem tại đây

5. Ngành Công nghệ sinh học, xem tại đây

6. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, xem tại đây

7. Ngành Công nghệ thông tin, xem tại đây

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

+ Chương trình đào tạo (v1) (quyết định số 269/QĐ-NTT ngày 23/5/2019), xem tại đây.

+ Chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung (quyết định số 278/QĐ-NTT ngày 17/3/2021), xem tại đây.

9. Ngành Công nghệ thực phẩm, xem tại đây.

10. Ngành Kỹ thuật xây dựng

+ Chương trình đào tạo (v1) (quyết định số 269/QĐ-NTT ngày 23/5/2019), xem tại đây.

+ Chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung (quyết định số 583/QĐ-NTT ngày 10/5/2021), xem tại đây.

11. Ngành Kiến trúc, xem tại đây

12. Ngành Thiết kế nội thất, xem tại đây

13. Ngành Thiết kế đồ họa, xem tại đây

14. Ngành Dược học, xem tại đây

15. Ngành Điều dưỡng, xem tại đây

16. Ngành Kế toán, xem tại đây

17. Ngành Luật kinh tế, xem tại đây

18. Ngành Quản trị kinh doanh, xem tại đây

19. Ngành Quản trị nhân lực, xem tại đây

20. Ngành Tài chính - Ngân hàng, xem tại đây

21. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, xem tại đây

22. Ngành Quản trị khách sạn, xem tại đây

23. Ngành Việt Nam học, xem tại đây

24. Ngành Ngôn ngữ Anh, xem tại đây

25. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem tại đây

26. Ngành Đông phương học, xem tại đây

27. Ngành Thanh nhạc, xem tại đây

28. Ngành Piano, xem tại đây

29. Ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình, xem tại đây

30. Ngành Y học dự phòng, xem tại đây

31. Ngành Y khoa, xem tại đây

32. Ngành Kỹ thuật Y sinh, xem tại đây

33. Ngành Vật lý Y khoa, xem tại đây

34. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, xem tại đây

35. Ngành Quan hệ công chúng, xem tại đây

36. Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, xem tại đây

37. Ngành Quay phim, xem tại đây

38. Ngành Truyền thông đa phương tiện, xem tại đây