Ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng - khóa 2016

19/07/2016 - Lượt xem: 13833

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - 2016

- Quyết định số 299/QĐ-NTT ngày 27/6/2016 Vv ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy khóa 2016; Quyết định số 343/QĐ-ĐT ngày 16/9/2016 Vv ban hành chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc, Piano và Thiết kế nội thất khóa 2016, xem tại đây

- Quyết định số 588/QĐ-NTT ngày 28/11/2016 Vv điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học khóa 2016, xem tại đây 

1.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, xem chi tiết

1.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, xem chi tiết

1.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, xem chi tiết

1.4 Ngành Công nghệ sinh học, xem chi tiết

 1.5 Ngành Công nghệ thực phẩm, xem chi tiết

 1.6 Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết

1.7 Ngành Dược học, xem chi tiết

1.8 Ngành Kỹ thuật điện, điện tử, xem chi tiết

1.9 Ngành Kỹ thuật xây dựng, xem chi tiết

1.10 Ngành Kiến trúc, xem chi tiết

1.11 Ngành Luật kinh tế, xem chi tiết

1.12 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem chi tiết

1.13 Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, xem chi tiết

1.14 Ngành Quản trị khách sạn, xem chi tiết

1.15 Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, xem chi tiết

1.16 Ngành Quản trị nhân lực, xem chi tiết

1.17 Ngành Kế toán, xem chi tiết

1.18 Ngành Thiết kế đồ họa, xem chi tiết

1.19 Ngành Việt Nam học, xem chi tiết

1.20 Ngành Thiết kế nội thất, xem chi tiết

1.21 Ngành Thanh nhạc, xem chi tiết

1.22 Ngành Piano, xem chi tiết

1.23 Ngành Công nghệ thông tin, xem chi tiết

1.24 Ngành Ngôn ngữ Anh, xem chi tiết

1.25 Ngành Quản trị kinh doanh, xem chi tiết

1.26 Ngành Tài chính - Ngân hàng, xem chi tiết

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - 2016

2.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, xem chi tiết

2.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, xem chi tiết

2.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, xem chi tiết

2.4 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, xem chi tiết

2.5 Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, xem chi tiết

2.6 Ngành Công nghệ may, xem chi tiết

2.7 Ngành Công nghệ sinh học, xem chi tiết

2.8 Ngành Công nghệ thông tin, xem chi tiết

2.9 Ngành Công nghệ thực phẩm, xem chi tiết

2.10 Ngành Dược, xem chi tiết

2.11 Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết

2.12 Ngành Kế toán, xem chi tiết

2.13 Ngành Kỹ thuật Y học, xem chi tiết

2.14 Ngành Quản trị kinh doanh, xem chi tiết

2.15 Ngành Tài chính - Ngân hàng, xem chi tiết

2.16 Ngành Thư ký văn phòng, xem chi tiết

2.17 Ngành Tiếng Anh, xem chi tiết 

2.18 Ngành Tiếng Hàn, xem chi tiết

2.19 Ngành Tiếng Nhật, xem chi tiết

2.20 Ngành Tiếng Trung Quốc, xem chi tiết

2.21 Ngành Thiết kế đồ họa, xem chi tiết

2.22 Ngành Việt Nam học (Du lịch), xem chi tiết


3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG - 2016

3.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, xem chi tiết

3.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, xem chi tiết

3.3 Ngành Công nghệ sinh học, xem chi tiết

3.4 Ngành Công nghệ thông tin, xem chi tiết

3.5 Ngành Công nghệ thực phẩm, xem chi tiết

3.6 Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết

3.7 Ngành Dược học, xem chi tiết

3.8 Ngành Kế toán, xem chi tiết

3.9 Ngành Kỹ thuật điện - Điện tử, xem chi tiết

3.10 Ngành Kỹ thuật xây dựng, xem chi tiết

3.11 Ngành Ngôn ngữ Anh, xem chi tiết

3.12 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem chi tiết

3.13 Ngành Quản trị kinh doanh, xem chi tiết

3.14 Ngành Tài chính - Ngân hàng, xem chi tiết

3.15 Ngành Thiết kế đồ họa, xem chi tiết

3.16 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, xem chi tiết

3.17 Ngành Việt Nam học, xem chi tiết

 

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP - 2016

4.1 Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết

4.2 Ngành Dược học, xem chi tiết