Ngành đào tạo trình độ đại học - khóa 2018

08/08/2018 - Lượt xem: 10303

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - 2018

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

+ Quyết định số 443/QĐ-NTT ngày 28/6/2018 Vv ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khóa 2018, xem tại đây

QUYẾT ĐỊNH CẬP NHẬT, BỔ SUNG

+ Quyết định số 277/QĐ-NTT ngày 17/3/2021 Vv ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung khóa 2018 Ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, xem chi tiết

+ Quyết định số 582/QĐ-NTT ngày 10/5/2021 Vv ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung khóa 2018 Ngành Kỹ thuật xây dựng, xem chi tiết

+ Quyết định số 950/QĐ-NTT ngày 26/12/2018 Vv điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Y khoa khóa 2018, Y học dự phòng khóa 2017, 2018, xem chi tiết

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, xem chi tiết

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô, xem chi tiết

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, xem chi tiết

4. Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp, xem chi tiết

5. Ngành Công nghệ sinh học, xem chi tiết

6. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, xem chi tiết

7. Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học

     + Chương trình đào tạo (v1) (quyết định số 443/QĐ-NTT ngày 28/06/2018), xem chi tiết

    + Chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung (quyết định số 277/QĐ-NTT ngày 17/03/2021), xem chi tiết

8. Ngành Công nghệ thực phẩmxem chi tiết

9. Ngành Kỹ thuật xây dựng

    + Chương trình đào tạo (v1) (quyết định số 443/QĐ-NTT ngày 28/06/2018), xem chi tiết

    + Chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung (quyết định số 582/QĐ-NTT ngày 10/05/2021), xem chi tiết

10. Ngành Kiến trúc, xem chi tiết

11. Ngành Thiết kế nội thất, xem chi tiết

12. Ngành Luật kinh tế, xem chi tiết

13. Ngành Quản trị nhân lực, xem chi tiết

14. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, xem chi tiết

15. Ngành Quản trị khách sạn, xem chi tiết

16. Ngành Thiết kế đồ hoạ, xem chi tiết

17. Ngành Dược học, xem chi tiết

18. Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết

19. Ngành Kế toán, xem chi tiết

20. Ngành Việt Nam học, xem chi tiết

21. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem chi tiết

22. Ngành Đông phương học, xem chi tiết

23. Ngành Thanh nhạc, xem chi tiết

24. Ngành Piano, xem chi tiết

25. Ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình, xem chi tiết

26. Ngành Y học dự phòng, xem chi tiết

27. Ngành Y khoa, xem chi tiết

28. Ngành Kỹ thuật Y sinh, xem chi tiết

29. Ngành Vật lý Y khoa, xem chi tiết

30. Ngành Công nghệ thông tin, xem chi tiết

31. Ngành Ngôn ngữ Anh, xem chi tiết

32. Ngành Quản trị kinh doanh, xem chi tiết

33. Ngành Tài chính - Ngân hàng, xem chi tiết