Ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng - khóa 2017

07/10/2017 - Lượt xem: 7453

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - 2017

1. Quyết định số 476/QĐ-NTT ngày 05/10/2017 Vv ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khóa 2017, xem tại đây

2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung

+ Quyết định số 276/QĐ-NTT ngày 17/3/2021 Vv ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung khóa 2017 ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, xem tại đây

+ Quyết định số 581/QĐ-NTT ngày 10/5/2021 Vv ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung Ngành Kỹ thuật xây dựng, xem tại đây

+ Quyết định số 950/QĐ-NTT ngày 26/12/2018 Vv điều chỉnh chương trình đào tạo Y học dự phòng khóa 2017, 2018 và ngành Y khoa khóa 2018, xem tại đây

3. Nội dung các chương trình đào tạo trình độ đại học

3.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện, xem tại đây

3.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học

+ Chương trình đào tạo (v1) (quyết định số 476/QĐ-NTT ngày 05/10/2017), xem tại đây

+ Chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung (quyết định số 276/QĐ-NTT ngày 17/03/2021), xem tại đây

3.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, xem tại đây

3.4 Ngành Công nghệ sinh học, xem tại đây

3.5 Ngành Công nghệ thực phẩm, xem tại đây

3.6 Ngành Điều dưỡng, xem tại đây

3.7 Ngành Dược học, xem tại đây

3.8 Ngành Kế toán, xem tại đây

3.9 Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, xem tại đây

3.10 Ngành Kỹ thuật xây dựng

+ Chương trình đào tạo (v1) (quyết định số 476/QĐ-NTT ngày 05/10/2017), xem tại đây

+ Chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung (quyết định số 581/QĐ-NTT ngày 10/05/2021, xem tại đây

3.11 Ngành Kiến trúc, xem tại đây

3.12 Ngành Luật kinh tế, xem tại đây

3.13 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem tại đây

3.14 Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường, xem tại đây

3.15 Ngành Quản trị khách sạn, xem tại đây

3.16 Ngành Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống, xem tại đây

3.17 Ngành Quản trị nhân lực, xem tại đây

3.18 Ngành Thiết kế đồ hoạ, xem tại đây

3.19 Ngành Việt Nam học, xem tại đây

3.20 Ngành Thanh nhạc, xem tại đây

3.21 Ngành Piano, xem tại đây

3.22 Ngành Thiết kế nội thất, xem tại đây

3.23 Ngành Y học dự phòng, xem tại đây

3.24 Ngành Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình, xem tại đây

3.25 Ngành Công nghệ thông tin, xem tại đây

3.26 Ngành Ngôn ngữ Anh, xem tại đây

3.27 Ngành Quản trị kinh doanh, xem tại đây

3.28 Ngành Tài chính - Ngân hàng, xem tại đây

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - 2017

1. Ngành Dược, xem tại đây

2. Ngành Công nghệ may, xem tại đây