Ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng - khóa 2015

30/07/2015 - Lượt xem: 2162

 

1. CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - 2015

- Quyết định số 231/QĐ-NTT ngày 29/6/2015 Vv ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy khóa 2015, xem chi tiết 

1.1. Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.2 Ngành Kế toán

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.3 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.4 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.5 Ngành Kỹ thuật xây dựng

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.6 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.7 Ngành Công nghệ thực phẩm

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.8 Ngành Việt Nam học

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.9 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.10 Ngành Công nghệ sinh học

+ Chương trình đào tạo (v1), xem tại đây

+ Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, xem tại đây

 1.11 Ngành Điều dưỡng

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.12 Ngành Dược học

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.13 Ngành Thiết kế đồ họa

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.14 Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 1.15 Ngành Quản trị khách sạn

 + Chương trình đào tạo, xem tại đây

1.16 Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

1.17 Ngành Luật kinh tế

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

1.18 Ngành Quản trị nhân lực

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

1.19 Ngành Kiến trúc

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

1.20 Ngành Công nghệ thông tin

 + Chương trình đào tạo, xem tại đây

1.21 Ngành Ngôn ngữ Anh

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

1.22 Ngành Quản trị kinh doanh

      + Chương trình đào tạo, xem tại đây

1.23. Ngành Tài chính - ngân hàng

+ Chương trình đào tạo, xem tại đây

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - 2015

1.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, xem tại đây

1.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, xem tại đây

1.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, xem tại đây

1.4 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, xem tại đây

1.5 Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, xem tại đây

1.6 Ngành Công nghệ may, xem tại đây

1.7 Ngành Công nghệ sinh học, xem tại đây

1.8 Ngành Công nghệ thông tin, xem tại đây

1.9 Ngành Công nghệ thực phẩm, xem tại đây

1.10 Ngành Dược, xem tại đây

1.11 Ngành Điều dưỡng, xem tại đây

1.12 Ngành Kế toán, xem tại đây

1.13 Ngành Kỹ thuật Y học, xem tại đây

1.14 Ngành Quản trị kinh doanh, xem tại đây

1.15 Ngành Tài chính ngân hàng, xem tại đây

1.16 Ngành Thư ký văn phòng, xem tại đây

1.17 Ngành Tiếng Anh, xem tại đây

1.18 Ngành Tiếng Hàn, xem tại đây

1.19 Ngành Tiếng Nhật, xem tại đây

1.20 Ngành Tiếng Trung Quốc, xem tại đây

1.21 Ngành Thiết kế đồ họa, xem tại đây

1.22 Ngành Việt Nam học (Du lịch), xem tại đây