Ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng - khóa 2014

20/06/2014 - Lượt xem: 4246

 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - 2014

- Quyết định số 147/QĐ-NTT ngày 09/6/2014 Vv ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khóa 2014, xem tại đây

1.1 Ngành Kỹ thuật điện, điện tử, xem chi tiết

1.2 Ngành Kế toán, xem chi tiết 

1.3 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem chi tiết 

1.4 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô, xem chi tiết 

1.5 Ngành Kỹ thuật xây dựng, xem chi tiết 

1.6 Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, xem chi tiết

1.7 Ngành Công nghệ thực phẩm, xem chi tiết 

1.8 Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, xem chi tiết

1.9 Ngành Công nghệ sinh học, xem chi tiết 

1.10 Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết 

1.11 Ngành Dược học, xem chi tiết 

1.12 Ngành Thiết kế đồ họa, xem chi tiết 

1.13 Ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường, xem chi tiết 

1.14 Ngành Quản trị khách sạn, xem chi tiết 

1.15 Ngành Công nghệ thông tin, xem chi tiết 

1.16 Ngành Ngôn ngữ Anh, xem chi tiết 

1.17 Ngành Quản trị kinh doanh, xem chi tiết 

1.18 Ngành Tài chính Ngân hàng, xem chi tiết 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - 2014

2.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, xem chi tiết 

2.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, xem chi tiết 

2.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, xem chi tiết 

2.4 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô, xem chi tiết 

2.5 Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, xem chi tiết 

2.6 Ngành Công nghệ may, xem chi tiết 

2.7 Ngành Công nghệ sinh học, xem chi tiết 

2.8 Ngành Công nghệ thông tin, xem chi tiết 

2.9 Ngành Công nghệ thực phẩm, xem chi tiết 

2.10 Ngành Dược, xem chi tiết 

2.11 Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết 

2.12 Ngành Kế toán, xem chi tiết 

2.13 Ngành Kỹ thuật Y học, xem chi tiết 

2.14 Ngành Quản trị kinh doanh, xem chi tiết 

2.15 Ngành Tài chính ngân hàng, xem chi tiết 

2.16 Ngành Thư ký văn phòng, xem chi tiết 

2.17 Ngành Tiếng Anh, xem chi tiết 

2.18 Ngành Tiếng Hàn, xem chi tiết 

2.19 Ngành Tiếng Nhật, xem chi tiết 

2.20 Ngành Tiếng Trung Quốc, xem chi tiết 

2.21 Ngành Thiết kế đồ họa, xem chi tiết 

2.22 Ngành Việt Nam học (Du lịch), xem chi tiết

 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG - 2014  

3.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, xem chi tiết 

3.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, xem chi tiết 

3.3 Ngành Công nghệ sinh học, xem chi tiết 

3.4 Ngành Công nghệ thực phẩm, xem chi tiết 

3.5 Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết 

3.6 Ngành Kế toán, xem chi tiết 

3.7 Ngành Kỹ thuật Điện, điện tử, xem chi tiết 

3.8 Ngành Kỹ thuật xây dựng, xem chi tiết 

3.9 Ngành Ngôn ngữ Anh, xem chi tiết 

3.10 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem chi tiết 

3.11 Ngành Quản trị kinh doanh, xem chi tiết 

3.12 Ngành Tài chính ngân hàng, xem chi tiết 

3.13 Ngành Công nghệ thông tin, xem chi tiết