Hướng dẫn chuyển ngành học

06/05/2022 - Lượt xem: 2149

a. Sinh viên được xem xét chuyển ngành khi có đủ các điều kiện sau:

   - Ngành đang học không phù hợp với bản thân và đã có sự tư vấn của Khoa chuyên môn (ngành đang học và ngành mong muốn chuyển đến);

   - Không đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa học;

   - Không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học hoặc đình chỉ học tập và còn đủ thời gian học tập theo qui định;

   - Đạt điều kiện trúng tuyển của ngành có nguyện vọng chuyển đến trong cùng khóa tuyển sinh;

   - Không nợ học phí.

b. Các bước thực hiện

Bước

Nội dung

Người

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Biểu mẫu

1

Lấy Mẫu đơn BM-ĐT-08, điền đầy đủ thông tin yêu cầu và nộp về Khoa quản lý ngành sinh viên mong muốn chuyển đến

Sinh viên

 

BM-ĐT-08

2

Khoa (quản lý ngành học sinh viên mong muốn chuyển đến) xem xét và xác nhận “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” chuyển ngành vào đơn của sinh viên

Khoa quản lý ngành học sinh viên mong muốn chuyển đến, Sinh viên

 

 

3

Trường hợp Khoa (quản lý ngành học sinh viên mong muốn chuyển đến) đồng ý chuyển ngành thì sinh viên nộp đơn (có xác nhận) về Khoa quản lý ngành sinh viên đang theo học

Sinh viên

 

 

4

Khoa (quản lý ngành sinh viên đang theo học) tư vấn và xác nhận “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” chuyển ngành vào đơn của sinh viên

Khoa quản lý ngành sinh viên đang theo học, Sinh viên

 

 

5

Sinh viên nộp đơn về phòng QLĐT

Sinh viên

 

 

6

Phòng QLĐT kiểm tra, đề xuất trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Hiệu trưởng,

P. QLĐT

03 ngày tính từ lúc nhận đơn của sinh viên

 

7

Thông báo và nhận kết quả:

+ Trường hợp được chuyển ngành: cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PMT; và quyết định.

+ Trường hợp không giải quyết chuyển ngành: gửi tin báo đến sinh viên tại mục “Ghi chú nhắc nhở” trong trang cá nhân sinh viên.

P. QLĐT

03 ngày

 

8

- Xem kết quả tại trang cá nhân, đăng nhập vào Cổng thông tin người học tại website https://phongdaotao.ntt.edu.vn/

- Nhận quyết định trực tiếp tại phòng QLĐT

Sinh viên