Các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng - khóa 2015

27/11/2015 - Lượt xem: 17051

1. Chuẩn đầu ra các bậc học khóa 2015

    + Quyết định ban hành, xem chi tiết tại đây

    + Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra các bậc học khóa 2015, xem chi tiết tại đây

2. Quyết định số 506/QĐ-NTT ngày 19/10/2017 Vv ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên lựa chọn ngoại ngữ cơ bản là tiếng Nhật và tiếng Hàn khóa 2015, 2016 bậc đại học chính quy ngành Điều dưỡng và Ngôn ngữ Trung Quốc, xem chi tiết tại đây

 

    3. Chuẩn đầu ra chi tiết các ngành

   3.1. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, xem tại đây

   3.2. Ngành Kỹ thuật điện, điển tử, xem tại đây

   3.3. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, xem tại đây

   3.4. Ngành Công nghệ sinh học, xem tại đây

   3.5. Ngành Công nghệ thông tin, xem tại đây

   3.6. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, xem tại đây

   3.7. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, xem tại đây

   3.8. Ngành Điều dưỡng, xem tại đây

   3.9. Ngành Dược học, xem tại đây

   3.10. Ngành Kế toán, xem tại đây

   3.11. Ngành Ngôn ngữ Anh, xem tại đây

   3.12. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem tại đây

   3.13. Ngành Quản trị nhân lực, xem tại đây

   3.14. Ngành Tài chính - ngân hàng, xem tại đây

   3.1.5. Ngành Thiết kế đồ họa, xem tại đây

   3.16. Ngành Kiến trúc, xem tại đây

   3.17. Ngành Kỹ thuật xây dựng, xem tại đây

   3.18. Ngành Luật kinh tế, xem tại đây

   3.19. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, xem tại đây

   3.20. Ngành Quản trị khách sạn, xem tại đây

   3.21. Ngành Việt Nam học, xem tại đây