Các ngành đào tạo trình độ đại học - khóa 2018

03/08/2018 - Lượt xem: 22274


ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - 2018

1. Quyết định số 441/QĐ-NTT ngày 28/6/2018 Vv ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy khóa 2018, xem chi tiết tại đây

2. Quyết định số 948/QĐ-NTT ngày 26/12/2018 Vv điều chỉnh chuẩn đầu ra ngành Y khoa, Y học dự phòng khóa 2018, xem chi tiết tại đây

3. Quyết định số 580/QĐ-NTT ngày 10/5/2021 Vv ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung ngành Kỹ thuật xây dựng khóa 2018, xem chi tiết tại đây

Chi tiết từng ngành:

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, xem chi tiết

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, xem chi tiết

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử, xem chi tiết

4. Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, xem chi tiết

5. Ngành Công nghệ sinh học, xem chi tiết

6. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, xem chi tiết

7. Ngành Công nghệ thông tin, xem chi tiết

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học, xem chi tiết

9. Ngành Công nghệ thực phẩm, xem chi tiết

10. Ngành Kỹ thuật xây dựng, xem chi tiết

11. Ngành Kiến trúc, xem chi tiết

12. Ngành Thiết kế nội thất, xem chi tiết

13. Ngành Luật kinh tế, xem chi tiết

14. Ngành Quản trị kinh doanh, xem chi tiết

15. Ngành Quản trị nhân lực, xem chi tiết

16. Ngành Tài chính ngân hàng, xem chi tiết

17. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, xem chi tiết

18. Ngành Thiết kế đồ hoạ, xem chi tiết

19. Ngành Dược học, xem chi tiết

20. Ngành Điều dưỡng, xem chi tiết

21. Ngành Kế toán, xem chi tiết

22. Ngành Quản trị khách sạn, xem chi tiết

23. Ngành Việt Nam học, xem chi tiết

24. Ngành Ngôn ngữ Anh, xem chi tiết

25. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem chi tiết

26. Ngành Đông phương học, xem chi tiết

27. Ngành Thanh nhạc, xem chi tiết

28. Ngành Piano, xem chi tiết

29. Ngành Đạo diễn điện ảnh - truyền hình, xem chi tiết

30. Ngành Y học dự phòng, xem chi tiết

31. Ngành Y khoa, xem chi tiết

32. Ngành Kỹ thuật y sinh, xem chi tiết

33. Ngành Vật lý y khoa, xem chi tiết