Quy trình phát và nhận bằng tốt nghiệp

12/04/2022 - Lượt xem: 4638

Bước

Lưu đồ

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Thời gian

Trước khi đến Trường nhận bằng

Thông báo nhận bằng

Phòng QLĐT

- Hoàn tất mỗi đợt in, ký cấp bằng, phòng QLĐT đăng thông báo khảo sát việc làm và nhận bằng tại trang https://phongdaotao.ntt.edu.vn/ (tốt nghiệp).

- Gửi tin nhắn thông báo vào mục “Ghi chú nhắc nhở” (trang thông tin người học)

Chậm nhất 03 tháng sau khi có quyết định tốt nghiệp

Kiểm tra thông tin

Người học tốt nghiệp

- Người học tốt nghiệp đăng nhập hệ thống Cổng thông tin người học để kiểm tra thông tin cấp bằng và ghi nhận số vào sổ cấp văn bằng (nếu có).

- Trường hợp đã có bằng, có thể đăng ký hẹn ngày đến nhận bằng (qua khảo sát ở bước tiếp theo).

 

Đến Trường nhận bằng

 

Khảo sát việc làm

Người học được cấp bằng

- Thực hiện việc khảo sát việc làm (theo thông báo 152/TB-NTT ngày 08/6/2021 của Hiệu trưởng)

- Cập nhật thông tin đã khảo sát khi có thay đổi tích cực trong công việc.

 

Xuất trình giấy tờ tùy thân

Người nhận bằng

- Xuất trình bản chính còn hiệu lực một trong các giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu.

- Trường hợp nhận hộ (nhận thay): người đến nhận bằng phải mang theo Giấy ủy quyền của người được cấp bằng (có xác nhận và đóng dấu đỏ của chính quyền địa phương) và các giấy tờ còn hiệu lực sau: Căn cước công dân, hoặc chứng minh thư nhân dân, hoặc Hộ chiếu của người được cấp bằng (bản sao có chứng thực) và của người đến nhận bằng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

 

Xác minh thông tin

Cán bộ phát bằng

(P.QLĐT)

- Kiểm tra và xác minh các thông tin cá nhân, văn bằng (theo phần mềm PMT và các nội dung phổ biến nội bộ).

- Trường hợp nhận hộ: giữ và lưu bản chính Giấy ủy quyền, các bản sao có chứng thực của người được cấp bằng và người nhận bằng.

- Đáp ứng các yêu cầu thì mới chuyển bước tiếp theo.

 

Ký, ghi rõ họ đệm lót tên,

lăn tay

Người nhận bằng

- Kiểm tra chi tiết thông tin văn bằng được cấp (do cán bộ phát bằng hướng dẫn)

- Trường hợp đảm bảo: ký, ghi rõ họ đệm lót tên, ngày nhận bằng, lăn tay theo yêu cầu vào sổ gốc cấp bằng.

 

Kiểm tra

Cán bộ phát bằng

(P.QLĐT)

- Kiểm tra thông tin đã ghi, ký, lăn tay vào sổ gốc cấp bằng

- Đáp ứng các yêu cầu thì mới chuyển bước tiếp theo.

 

Trao - nhận bằng

- Cán bộ phát bằng

(P.QLĐT)

- Người nhận bằng

- Cán bộ phát bằng sắp xếp bằng, bìa bằng, giấy tờ liên quan

- Thực hiện việc trao và nhận văn bằng kèm các giấy tờ liên quan (nếu có).

 

Nội bộ

Kiểm kê

Cán bộ phát bằng

(P.QLĐT)

- Cuối mỗi ngày thực hiện kiểm kê, đối chiếu số liệu ghi nhận, văn bằng cấp phát, lưu trữ hồ sơ, khóa tủ bằng.

- Trường hợp có thay đổi cán bộ cấp phát văn bằng phải có biên bản bàn giao, kiểm kê trước và sau khi thay đổi.

- Cuối năm, phải thực hiện kiểm kê và có biên bản ghi nhận đầy đủ văn bằng đã cấp phát, văn bằng chưa cấp phát, các tình huống bất thường.

 

Lưu ý:

+ Công tác chuẩn bị đầu mỗi ngày phát bằng: kiểm tra tín hiệu camera quan sát, mở phần mềm quản lý PMT, sổ gốc cấp văn bằng, các quyết định có liên quan.

+ Khi có tình huống bất thường xảy ra, cán bộ phát bằng phải báo cáo lãnh đạo phòng xem xét giải quyết.

+ Cuối mỗi ngày phải kiểm tra sổ, văn bằng để thực hiện việc lưu trữ và bảo quản văn bằng còn lại, sổ gốc cấp bằng kèm các hồ sơ có liên quan được đầy đủ, an toàn.

Chi tiết xem hướng dẫn số 02/HD-NTT ngày 12/4/2022