Khảo sát người học đã tốt nghiệp trước khi nhận bằng

20/09/2021 - Lượt xem: 1386

 

Thực hiện văn bản số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ GDĐT về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Nhà trường triển khai trực tuyến khảo sát người học đã tốt nghiệp trước khi đến Trường nhận bằng.

Người học đã tốt nghiệp vui lòng bấm vào đây để thực hiện việc khảo sát.

 

Nhà trường trân trọng cảm ơn các anh/chị đã thực hiện việc khảo sát với thông tin đầy đủ. Trên cơ sở đó, phòng Quản lý Đào tạo sẽ có liên hệ ngay khi được đi làm tập trung trở lại để hỗ trợ việc nhận bằng hoặc cung cấp thông tin văn bằng đến các anh/chị sớm nhất.