Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp ngành Y học dự phòng Khóa 2017, 2018 - Năm 2024

21/05/2024 - Lượt xem: 810

Nhà trường ban hành thông báo số 111/TB-NTT ngày 21/05/2024 về kế hoạch thi tốt nghiệp ngành Y học dự phòng Khóa 2017, 2018 - Năm 2024