Thông báo phát chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh

17/08/2022 - Lượt xem: 2318

Phòng Quản lý đào tạo thông báo phát chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

     - Sinh viên từ khóa 2019 trở về trước đã hoàn thành chương trình học Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (đã học đủ và đạt các học phần theo quy định) chưa nhận chứng chỉ.

     - Địa điểm nhận: phòng Quản lý đào tạo (ô cửa số 5), địa chỉ 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4

     - Thời gian nhận: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 7giờ 30 - 12 giờ 00, chiều: 13 giờ 00 - 16 giờ 30

 

     Để công tác chuẩn bị, kiểm tra và phát chứng chỉ được nhanh chóng, ưu tiên phân bổ thời gian phát chứng chỉ như sau:

     + Thứ 2 dành cho sinh viên khóa 2016 về trước

     + Thứ 3, thứ 4 dành cho sinh viên khóa 2017

     + Thứ 5 dành cho sinh viên khóa 2018

     + Thứ 6 dành cho sinh viên khóa 2019.

(Danh sách kèm theo)