Thông báo nộp chứng chỉ/ chứng nhận điều kiện xét tốt nghiệp

22/06/2022 - Lượt xem: 7855

     Thực hiện kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng năm 2022 của Trường; Hiệu trưởng Trường thông báo điều chỉnh việc nộp chứng chỉ/ chứng nhận điều kiện xét tốt nghiệp năm 2022 như sau:

     - Nơi nhận chứng chỉ/ chứng nhận điều kiện xét tốt nghiệp: Trung tâm đào tạo khóa ngắn hạn (Văn phòng tại địa chỉ số 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4)

     - Thời gian tiếp nhận chứng chỉ/ chứng nhận điều kiện xét tốt nghiệp cho đợt 2 và đợt 3 năm 2022 (theo kế hoạch số 05/KH-NTT ngày 07/01/2022) được điều chỉnh như sau:

       + Đợt 2: từ 13/6/2022 đến 11/7/2022 (ngày họp xét tốt nghiệp 19/8/2022)

       + Đợt 3: từ 10/10/2022 đến 11/11/2022 (ngày họp xét tốt nghiệp 22/12/2022)

     Các nội dung khác về xét và công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Kế hoạch số 05/KH-NTT ngày 07/01/2022 của Hiệu trưởng Trường).

     Nhà trường thông báo đến các đơn vị có liên quan và sinh viên toàn Trường biết để thực hiện./.

 

Chi tiết xem Thông báo số 122/TB-NTT ngày 22/6/2022.

Tin liên quan
Xem thêm