Thông báo kế hoạch về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 1 năm 2023

27/02/2023 - Lượt xem: 13662

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   27   tháng  02   năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 1 năm 2023

 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

 

        Căn cứ theo Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2023 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Nhà trường thông báo kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 1 năm 2023 đến sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và các đơn vị liên quan một số nội dung sau:

1. Căn cứ pháp lý và đối tượng xét tốt nghiệp:

1.1 Căn cứ pháp lý:

- Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường;

- Quyết định số 369/QĐ-NTT ngày 30/3/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường.

1.2 Đối tượng:

- Là sinh viên đại học, cao đẳng của Trường thỏa các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28 của Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

- Sinh viên có đăng ký và được Khoa/Viện quản lý sinh viên đề nghị bằng văn bản xét công nhận tốt nghiệp.

2. Thời gian họp hội đồng xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2023: ngày 18/4/2023

3. Kế hoạch chi tiết xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2023

Đợt xét

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

Từ 27/02/2023
đến 24/3/2023
Sinh viên nộp chứng chỉ đầu ra
Nơi nhận
Trung tâm Đào tạo khóa ngắn hạn
Từ 03/3/2023
đến 24/3/2023
Sinh viên tự kiểm tra thông tin cá nhân và đăng ký xét tốt nghiệp
Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân và đăng ký xét tốt nghiệp trực tuyến tại cổng thông tin người học
Ngày 31/3/2023
Công bố kết quả xét tốt nghiệp
dự kiến
Phòng QLĐT
Từ 03/4/2023
đến 07/4/2023
Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có)
Phòng QLĐT
Ngày 18/4/2023
Họp xét công nhận tốt nghiệp
Hội đồng
Ngày 05/5/2023
Sinh viên đạt có thể nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp
Nhận tại Khoa/Viện

 

4. Một số lưu ý:

- Sinh viên chủ động kiểm tra chương trình học và kết quả học tập trước khi đăng ký xét tốt nghiệp: Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ đúng theo chương trình khung ngành đào tạo; Đạt điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học từ mức trung bình trở lên (từ 2.00 theo điểm hệ 4); Đạt điều kiện xét tốt nghiệp (chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, kỹ năng) và tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

- Hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình; Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

- Trong thời gian quy định của mỗi đợt xét, sinh viên có trách nhiệm tự kiểm tra lại thông tin cá nhân tại cổng thông tin người học (https://phongdaotao.ntt.edu.vn/). Trường hợp có sai sót, sinh viên phải liên hệ phòng Công tác sinh viên, Phòng liên kết đào tạo (đối với sinh viên đào tạo liên kết) để điều chỉnh. Nhà trường in văn bằng cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trên cơ sở dữ liệu cá nhân tại cổng thông tin này. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan.

- Trong thời gian đăng ký xét tốt nghiệp, sinh viên cần hoàn thành lệ phí xét tốt nghiệp và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến kết quả xét tốt nghiệp. Lệ phí xét tốt nghiệp: 500.000VNĐ (lệ phí xét tốt nghiệp chỉ thu đối với sinh viên từ khóa 2016 trở về sau, sinh viên đóng lệ phí trực tiếp tại phòng Kế toán hoặc thanh toán trực tuyến qua ngân hàng). Số dư trong công nợ sinh viên không được khấu trừ qua lệ phí xét tốt nghiệp, số dư công nợ sẽ nhận lại tại phòng Kế toán sau khi sinh viên đã tốt nghiệp.

- Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đúng theo kế hoạch nhưng kết quả không đạt tại các đợt xét trước đó, sinh viên phải đăng ký xét tốt nghiệp trực tuyến vào đợt kế tiếp đúng theo thời gian quy định và hệ thống tự động cập nhật lệ phí xét tốt nghiệp nếu sinh viên đã hoàn thành lệ phí xét tốt nghiệp tại đợt xét trước.

- Sinh viên đăng ký xét và xem kết quả tốt nghiệp tại cổng thông tin phòng QLĐT https://phongdaotao.ntt.edu.vn/.

  • Đăng ký xét tốt nghiệp thực hiện theo các bước sau: Tại cổng thông tin người học sinh viên đăng nhập mã số sinh viên và mật khẩu ð Thông tin chung ð Giải quyết học vụ trực tuyến ð Đề xuất biểu mẫu ð Tại mục đăng ký xét nghiệp chọn đúng đợt xét tốt nghiệp theo kế hoạch và thực hiện đăng ký.
  • Xem kết quả xét tốt nghiệp tại cổng thông tin người học: Giải quyết học vụ trực tuyến ð Danh sách đề xuất biểu mẫu (trạng thái đợt xét tốt nghiệp đã đề xuất).
  • Trường hợp sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin người học để kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp nhưng nhiều lần hệ thống báo lỗi, sinh viên chọn vào mục R Đã tốt nghiệp trước khi thực hiện đăng nhập.

- Thông tin liên hệ: phòng Quản lý Đào tạo - số điện thoại 19002039 (phím số 2), email: phongdaotao@ntt.edu.vn.

 

 

 

Tin liên quan
Xem thêm