Gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

03/01/2022 - Lượt xem: 6599

Nhà trường thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 đến hết ngày 12/02/2022

(Theo thông báo số 01/TB-NTT ngày 03/01/2022)

Hướng dẫn đóng học phí trực tuyến và nộp qua ngân hàng, xem 01/HD-NTT

Tập tin đính kèm


Tải về