Quy định thời gian dạy học, thi

22/02/2022 - Lượt xem: 20069

1. Thời gian bắt đầu và kết thúc tiết dạy học

Tiết học

Thời gian

Ghi chú

Từ

đến

1

7 giờ 00 phút

7 giờ 50 phút

 

2

7 giờ 50 phút

8 giờ 40 phút

 

3

8 giờ 40 phút

9 giờ 30 phút

Nghỉ giải lao 10 phút (sau tiết 3)

4

9 giờ 40 phút

10 giờ 30 phút

 

5

10 giờ 30 phút

11 giờ 20 phút

 

6

11 giờ 20 phút

12 giờ 10 phút

Nghỉ 50 phút (sau tiết 6)

7

13 giờ 00 phút

13 giờ 50 phút

 

8

13 giờ 50 phút

14 giờ 40 phút

 

9

14 giờ 40 phút

15 giờ 30 phút

Nghỉ giải lao 10 phút (sau tiết 9)

10

15 giờ 40 phút

16 giờ 30 phút

 

11

16 giờ 30 phút

17 giờ 20 phút

 

12

17 giờ 20 phút

18 giờ 10 phút

Nghỉ 05 phút (sau tiết 12)

13

18 giờ 15 phút

19 giờ 05 phút

 

14

19 giờ 05 phút

19 giờ 55 phút

Nghỉ giải lao 10 phút (sau tiết 14)

15

20 giờ 05 phút

20 giờ 55 phút

 

16

20 giờ 55 phút

21 giờ 45 phút

 

2. Thời gian bắt đầu các ca thi

     a) Các môn có thời gian thi nhỏ hơn hoặc bằng 90 phút (≤ 90 phút)

Xếp lịch thi

Thời gian bắt đầu thi từ

Ghi chú

Từ tiết

Đến tiết

1

2

7 giờ 00 phút

 

3

4

8 giờ 40 phút

 

5

6

10 giờ 30 phút

 

7

8

13 giờ 00 phút

 

9

10

14 giờ 40 phút

 

11

12

16 giờ 30 phút

 

13

14

18 giờ 15 phút

 

15

16

20 giờ 05 phút

 

     b) Các môn có thời gian thi lớn hơn 90 phút (> 90 phút)

Xếp lịch thi

Thời gian bắt đầu thi từ

Ghi chú

Từ tiết

Đến tiết

1

3

7 giờ 00 phút

 

4

6

9 giờ 40 phút

 

7

9

13 giờ 00 phút

 

10

12

15 giờ 40 phút

 

13

15

18 giờ 15 phút

 

        Lưu ý:

        + Thời gian kết thúc các ca thi tùy theo thời gian thi cụ thể của từng môn.

        + Một số kỳ thi khác sẽ có quy định và thông báo riêng về thời gian bắt đầu và kết thúc thi.

3. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ học kỳ 3 năm học 2021-2022.

 

Xem chi tiết Quy định 02/QyĐ-NTT ngày 22/02/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành.