Kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021

20/10/2021 - Lượt xem: 1336

Thông báo số 263/TB-NTT ngày 20/10/2021 của Hiệu trưởng về kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Xem thông báo chi tiết tại đây.

Sinh viên đăng nhập hệ thống CỔNG THÔNG TIN NGƯỜI HỌC để xem kết quả (nếu có) tại mục "Ghi chú nhắc nhở" trong "Thông tin chung".