Kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

01/09/2021 - Lượt xem: 786

 

Thông báo số 209/TB-NTT ngày 01/9/2021 của Hiệu trưởng về kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Kết quả xét và xử lý học vụ đã được cập nhật vào trang cá nhân sinh viên.