Kết quả dự kiến xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

06/08/2021 - Lượt xem: 2458

THÔNG BÁO số 03 /TB-NTT-ĐT ngày 06 tháng 8 năm 2021

Kết quả dự kiến xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

     Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-NTT ngày 28/7/2021 của Hiệu trưởng về xét và xử lý học vụ năm học 2020-2021; căn cứ kết quả rà soát điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 đến hết ngày 06/8/2021, Nhà trường công bố kết quả dự kiến xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

     - Kết quả sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021

     - Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học - lý do quá thời hạn đào tạo cho phép.

(02 danh sách đính kèm thông báo) 

     Lưu ý:

     + Sinh viên đăng nhập vào trang cá nhân tại http://phongdaotao2.ntt.edu.vn/ để xem kết quả (nếu có).

     + Sinh viên cần phản hồi các lý do chính đáng và sai sót (nếu có) về email Khoa/Viện quản lý sinh viên trước ngày 23/8/2021.

     + Sau thời gian này, Nhà trường sẽ ban hành quyết định xử lý học vụ chính thức học kỳ 1 năm học 2020-2021.