Kế hoạch học tập, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023

05/08/2022 - Lượt xem: 19366

Nhà trường ra thông báo 157/TB-NTT ngày 05/8/2022 về kế hoạch học tập, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023, xem chi tiết tại đây.