Danh sách sinh viên thiếu thông tin phục vụ in bằng tốt nghiệp (Gấp)

26/08/2022 - Lượt xem: 4728

Phòng Quản lý đào tạo công bố danh sách sinh viên thiếu thông tin phục vụ in bằng tốt nghiệp - đợt xét công nhận tốt nghiệp tháng 8 năm 2022, xem tại đây.

Sinh viên có tên trong danh sách trên phải liên hệ phòng Công tác sinh viên để cập nhật thông tin đến hết ngày 29/8/2022.

Các trường hợp thiếu thông tin, Nhà trường sẽ tạm dừng việc in bằng, sổ quản lý cấp bằng cho đến khi thông tin được cập nhật và xác minh đầy đủ.