Nhân sự

19/09/2022 - Lượt xem: 2983

STT

Họ và tên/ Chức vụ

Nhiệm vụ, thông tin liên hệ

1

 

ThS. Lê Hữu Châu

Quyền Trưởng phòng

 

 

 

 

Quản lý chung

------------------------------------------------------------------------------------------------

Văn phòng tại 300A, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Văn phòng tại 331, QL1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Email: lhchau@ntt.edu.vn

2

 

ThS. Trần Hồng Quỳnh

Phó Trưởng phòng

 

Phân công phụ trách:

- Quản lý công tác xây dựng, cải tiến Chương trình đào tạo

- Quản lý, triển khai công tác báo cáo hoạt động đào tạo

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của phòng

- ...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Văn phòng tại 300A, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Văn phòng tại 331, QL1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Email: thquynh@ntt.edu.vn

3

 

ThS. Nguyễn Kim Ngân

Phó Trưởng phòng

Phân công phụ trách:

- Lập kế hoạch đào tạo, triển khai công tác dạy và học, quản lý lớp học phần

- Quản lý phân bổ, bố trí phòng học

- Quản lý công tác học vụ sinh viên

- Quản lý kết quả học tập và tốt nghiệp

- ...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Văn phòng tại 300A, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Văn phòng tại 331, QL1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Email: nkngan@ntt.edu.vn 

4

 

Lê Thanh Liêm

Chuyên viên

- Phối hợp thực hiện công tác xử lý học vụ liên quan đến văn bằng, chứng nhận, xác nhận 

- Quản lý nội dung website phòng

- Phối hợp thực hiện công tác xây dựng tiến độ đào tạo, kế hoạch dự giờ giảng viên,...

- Phụ trách giải quyết chuyển, miễn điểm, xét điểm đầu vào liên thông

- Phụ trách tổng hợp báo cáo của phòng, báo cáo cho đơn vị ngoài

- Phụ trách công tác văn thư phòng

- ...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lầu 1 - văn phòng tại 300A, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2039 - 344 (Q4)

Email: ltliem@ntt.edu.vn

5

 

ThS. Lê Thị Ngọc Quỳnh

Chuyên viên

- Phối hợp thực hiện công tác mở ngành đào tạo

- Phụ trách công tác phối hợp tổ chức thi tuyển sinh năng khiếu, nghệ thuật, Đánh giá năng lực, thi chứng chỉ ngoại ngữ 2, xét chuyển điểm liên thông

- Phối hợp triển khai công tác dạy và học

- Phối hợp thực hiện công tác xử lý học vụ

- Phụ trách Tổ Công Đoàn phòng

- Tiếp sinh viên và phụ huynh

- ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ô cửa số 4 - văn phòng 300A, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM