Ngành Kế toán/Tài chính doanh nghiệp - Đại học KH&CN Malaysia (MUST)

25/08/2021 - Lượt xem: 918

1. Chương trình đào tạo văn bằng đôi trình độ đại học giữa NTTU với MUST

   + Ngành Tài chính doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh

   + Ngành Kế toán - Quản trị kinh doanh

2. Chương trình học

3. Thông tin

   + Tuyển sinh năm 2021

   + Trường Đại học Khoa học Công nghệ Malaysia (MUST) 

   + Khoa Tài chính kế toán - NTTU, hỗ trợ tư vấn 090 6099799 (ThS. Nguyễn Ngọc Hòa)