Hướng dẫn xác nhận hoàn thành điều kiện xét tốt nghiệp

06/05/2022 - Lượt xem: 1202

a. Các trường hợp xem xét

   - Sinh viên đã hoàn thành các chứng chỉ đầu ra phù hợp dùng để xét công nhận tốt nghiệp theo quy định.

   - Sinh viên có nhu cầu cập nhật việc hoàn thành chứng chỉ đầu ra dùng để xét công nhận tốt nghiệp như: Kỹ năng mềm, Tin học, Ngoại ngữ,...

b. Các bước thực hiện

   - Đối với các chứng chỉ được cấp từ các đơn vị bên ngoài trường Đại học Nguyễn Tất Thành:

Bước

Nội dung

Người thực hiện

Thời gian

thực hiện

Biểu mẫu

1

Nộp chứng chỉ/chứng nhận bản photo (kèm bản chính để đối chiếu) về phòng Quản lý đào tạo

Sinh viên

Theo Kế hoạch xét tốt nghiệp công bố, và thông báo riêng (nếu có)

 

2

- Chuyên viên P.QLĐT tiếp nhận, kiểm tra chứng chỉ, báo cáo lãnh đạo phòng;

- Gửi đề nghị xác minh chứng chỉ theo yêu cầu.

P. QLĐT

 

3

Thông báo và cập nhật kết quả:

+ Trường hợp kết quả xác minh đúng: cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PMT;

+ Trường hợp kết quả xác minh không đúng: gửi tin báo đến sinh viên tại mục “Ghi chú nhắc nhở”

P. QLĐT

Chậm nhất 01 tháng tính từ ngày sinh viên nộp

 

4

Xem kết quả tại trang cá nhân, đăng nhập vào Cổng thông tin người học tại website https://phongdaotao.ntt.edu.vn/

Sinh viên

 

 

   - Đối với chứng chỉ/chứng nhận do các đơn vị trực thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo, kiểm tra, cấp thì: các đơn vị đào tạo sau khi kết thúc mỗi khóa đào tạo có trách nhiệm gửi danh sách kèm Quyết định công nhận sinh viên được cấp chứng chỉ/chứng nhận hoàn thành khóa học về phòng QLĐT để cập nhật việc hoàn thành vào phần mềm quản lý đào tạo PMT cho người học.

   Tại mỗi đợt xét tốt nghiệp, phòng QLĐT sẽ yêu cầu một số sinh viên thuộc diện này nộp chứng chỉ/chứng nhận để thực hiện việc đối chiếu khi cần thiết. Yêu cầu được gửi đến sinh viên tại mục “Ghi chú nhắc nhở” trong trang cá nhân sinh viên. Sinh viên cần theo dõi tại mỗi đợt xét tốt nghiệp để thực hiện khi có yêu cầu.