Hướng dẫn sử dụng chức năng trên PORTAL phongdaotao.ntt.edu.vn

17/04/2014 - Lượt xem: 25096

 

Phòng Quản lý Đào tạo hướng dẫn sử dụng tổng quát các chức năng trên Portal phòng Quản lý Đào tạo:

Tài liệu Hướng dẫn

Lưu ý khi DKMH

Video

_____